Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

 สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอนที่ ๑

 (พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๕๐๑)

  

            โรงเรียนเสนาธิการทหารบกในยุคที่ ๓ ตอนที่ ๑ นับว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ เพราะได้ปรากฏการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ในระบบการศึกษาของโรงเรียน โดยเริ่มเปลี่ยนมาใช้หลักนิยมด้านการจัดการฝึก และการยุทธ ตามแบบของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา รวม ทั้งกองทัพบกได้ทำการคัดเลือกนายทหารส่งไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น จำนวนมาก เมื่อผู้ที่ไปศึกษาเดินทางกลับมา ก็ได้นำหลักฐานตำราต่าง ๆ ติดมาด้วย พร้อมทั้งได้แปลออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่จนเป็นที่ยึดถืออ้างอิงใช้เป็นตำราประกอบการสอนในโรงเรียนทหาร ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

            ถึงแม้ในปี พ.ศ.๒๔๘๗ และ ๒๔๘๘ นั้น ไม่ได้เปิดการศึกษาก็ตาม แต่ก็ได้มีการเปิด " ชุดอบรมพิเศษ " ใช้เวลา ๓ เดือน รวม ๒ รุ่น ในปลายปี พ.ศ.๒๔๘๖ และปลายปี พ.ศ.๒๔๘๘ ดังนั้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ กองทัพบกจึงได้เรียกนายทหารชุดอบรมพิเศษทั้งสองรุ่นมาสอบเข้าเรียนในชุดที่ ๒๗ ปรากฏว่าสอบเข้าได้ทุกนาย หลักสูตรการศึกษาในชุดนี้นั้น ยังคงมีระยะเวลา ๒ ปี ในปีที่ ๑ คงใช้หลักสูตรแบบฝรั้งเศสที่ได้ปรับปรุงไว้ตั้งแต่ชุดที่ ๒๕ แต่การศึกษาในปีที่ ๒ ได้ปรับปรุงใหม่เป็นแบบของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา และได้เริ่มส่งผู้สอบได้ที่ ๑ ของชุด ไปศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา สถานที่ศึกษายังคงใช้ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม 

            ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ กองทัพบกได้กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในชุดที่ ๒๘ ใหม่ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สูงขึ้น และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกด้วยข้อเขียน ใช้เวลา ๔ วัน และสอบวิชาเหล่าด้วยปากเปล่าเป็นเวลา ๒ วัน รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้ทันสมัยขึ้น ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ นี้ กองทัพบกได้จัดตั้งโรงเรียนผสมเหล่า หรือ หลักสูตรผสมเหล่า ขึ้น โดยให้โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

            หลักสูตรผสมเหล่านี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ชั้นพันโทเต็มขั้นเข้ารับการศึกษา เพื่อเลื่อนยศให้สูง ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการในกองทหารขนาดใหญ่ในระดับกองพลขึ้นไป จึงทำให้บุคคลทั่วไปนิยมเรียกหลักสูตรนี้ว่า " หลักสูตรนายทหารชั้นผู้ใหญ่ " หลักสูตรผสมเหล่านี้ ใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนั่นเอง แต่ลดระยะเวลาการศึกษาลงเหลือ ๑ ปี โดยตัดวิชาประกอบ และวิชาภาษาอังกฤษออก หลักสูตรนี้เปิดการศึกษาเพียง ๒ ชุด ผู้สำเร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตร และเข็มเสนาธิปัตย์สีเงิน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นสีทองเช่นเดียวกับหลักสูตรหลักประจำ 

            สำหรับหลักสูตรการศึกษาในชุดที่ ๒๙ ถึงชุดที่ ๓๒ คงใช้วิธีคัดเลือกเข้ารับการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาเช่นเดิม แต่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในชุดที่ ๒๙ กรมตำรวจเริ่มฝากนายตำรวจเข้ารับการศึกษา และเปิดหลักสูตรผสมเหล่าชุดที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นชุดสุดท้าย 

            ต่อ มา ในชุดที่ ๓๓ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่ระบบของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น และปรับปรุงต่อมาตามลำดับ จนถึงชุดที่ ๓๖ ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายที่ใช้ในหลักสูตร ๒ ปี และชุดสุดท้ายที่ใช้สถานที่ศึกษาในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

 

1965708
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
552
833
2678
62637
102741
1752416
1965708