พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

     ประวัติโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

               นับตั้งแต่ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒  ซึ่งเป็นวันที่กองทัพบกได้ออกคำ  สั่งให้เปิดการศึกษาของนักเรียนเสนาธิการ ทหารบก ชุดที่ ๑ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ครบรอบ ๑๐๐ ปี  ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพบก สถาบันหนึ่ง 

            จากวันสถาปนามาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ได้ผลิตนายทหารชั้นมันสมองให้กับหน่วยราชการในกองทัพเป็นจำนวนมากรวมทั้งการ สนับสนุนการผลิต ฝอ.แก่เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน) และในอดีตก็ได้สนับสนุนการผลิต  ฝอ. แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(หลักสูตร  ฝอ.ตร.และหลักสูตรฝอ.ตร.(ตชด.)) อีกด้วย

            ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานี้  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ  ทั้งในด้านการจัดหลักสูตร การจัดการศึกษา ตำรา สถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ  และนโยบายที่ได้รับมอบ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่  สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของนายทหารนักเรียนที่มีอยู่แล้วก่อนเข้ารับการ ศึกษา  รวมทั้งให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านวิชาการตามยุคตามสมัย  จากการพัฒนาการดังกล่าว สามารถแบ่งวิวัฒนาการของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ได้เป็น ๓ สมัยด้วยกัน คือ.-

๑.  http://aimm.mn/?mn=achat-kamagra-gelee.pdf achat kamagra gelee สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มตั้งแต่สถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ.๒๔๕๒    จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.๒๔๗๕

๒.  seriöse cialis anbieter สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๗(รร.สธ.ทบ.ถูกยุบเลิก ๒ปี ๒๔๗๕-๗๖) จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๔๘๘

๓.  sildenafil prix suisse สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบัน อันเป็นสมัยที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปในแนวทางของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกต่างประเทศหลายประเทศ         

1704647
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2872
3833
10799
19851
47602
1508375
1704647

r57 shell wso shell r57 shell c99 shell r57 shell denizlide fotoğrafçılar fotoğrafçı

çivril kız apart osmaniye lazer epilasyon