พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

กำลังพล แผนกการเงิน

    
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ
 
พ.ท. สุรวิทย์  หนันดูน
ฝกง.รร.สธ.ทบ.
 
 
    
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ
 
พ.ต. ถวิล  เฉลยวาเรศ
น.รับจ่าย รร.สธ.ทบ.
กง.
นป.
ป.ตรี
-
-
-
-
    
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ
 
จ.ส.อ.หญิง อรุณณี  ชัยวรัตน์
เสมียนการเงิน รร.สธ.ทบ.
กง.
พ.
ป.ตรี
-
-
-
-
   
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ
 
ส.อ.หญิง สุภาภรณ์   วิสาพรหม
เสมียน รร.สธ.ทบ.
สบ.
พ.
ป.ตรี
-
-
-
-
   
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ
 
ส.อ.หญิง  ดารณี    เดชดิษฐ์
เสมียน รร.สธ.ทบ.
สบ.
พ.
ป.ตรี
-
-
-
-
   
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ
 
นาง สุภาพ  หวังเจริญ
พนักงานทั่วไป
-
-
ป.6
-
-
-
-

1704704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2929
3833
10856
19851
47659
1508375
1704704

r57 shell wso shell r57 shell c99 shell r57 shell denizlide fotoğrafçılar fotoğrafçı

çivril kız apart osmaniye lazer epilasyon