พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

กำลังพล แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ 
พ.อ.โอภาส  น้อยเพิ่ม
หน.ผอฝ.
ผท.
นนส.
ป.ตรี
นบส.31
-
-
-
-
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ 
จ.ส.อ.มนตรี  แสงดอกไม้
นายสิบโสตทัศนูปกรณ์
ส.
นนส.
ปริญญาตรี
 
 
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เหล่า
กำเนิด
วุฒิ
รร.สธ.
ตท.
จปร.
การศึกษาอื่นฯ
หมายเหตุ 

น.ส.ชวาลัย  เพ็ชรรัตน์

ลูกจ้างประจำ

r57 shell wso shell r57 shell c99 shell r57 shell denizlide fotoğrafçılar fotoğrafçı

çivril kız apart osmaniye lazer epilasyon