Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หน่วยขึ้นตรง

CGSC_QR Code

 

ส่วนวิชาเสนาธิการกิจ

ภารกิจ

          1. ให้การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและระเบียบการทำงานของฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร งานในหน้าที่ของฝ่ายเสนาธิการแต่ละสายงาน ในหน่วยระดับกองพลขึ้นไป ตลอดจนหลักการและวิธีการประสานงาน เกี่ยวกับการกำกับดูและ การควบคุมการยุทธ การจัดการฝึก การนำหน่วย การระดมสรรพกำลังการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การสงครามนิวเคลียร์ ชีวะเคมี กฎหมายทหาร ประวัติศาสตร์ทหาร การสงครามกลางเมือง การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

          2. พัฒนา จัดทำ เสนอแนะการจัดทำหลักสูตร แผนบทเรียน หลักฐานเตรียมการสอนคำบรรยายและแนวสอน รวมทั้งหลักการและหลักนิยมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

          3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

1963155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
3782
125
62637
100188
1752416
1963155