Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาทหารช่าง

1. ในผังการจัดกรมการทหารช่าง มีหน่วยทหารที่ กห. กำหนด คือ หน่วยใด
ช.พัน.51
พล.ช.
ช.21
รร.ช.กช.

2. ช.พัน 8 สนับสนุนหน่วยใด
พล.ร.7
พล.ม.3
พล.ม.1
พล.ร.11

3. ผู้ที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และกำกับดูแล การดำเนินการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกในสนาม เป็นความรับผิดชอบขอบหน่วยระดับใด
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
กองทัพภาค
ฝ่ายยุทธบริการ
กองทัพบก

4. สิ่งอุปกรณ์ในการรับผิดชอบสายช่างของกรมการทหารช่าง มีหลายรายการ ยกเว้น ข้อใด
เครื่องข้ามลำน้ำทุกชนิด
เครื่องประปาสนาม
เครื่องเล็งอาวุธทุกชนิด
เครื่องอัดลม

ผลคะแนน =