Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทหารบก

1. วศ.ทบ. ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานส่งกำลังซ่อมบำรุง สป.สาย 2-4 และ สป.5 สาย วศ. ประจำอยู่ในหน่วยใช้ตั้งแต่ระดับใด
กรม
กองพล
กองทัพภาค
กองทัพบก

2. พิธีสารเจนีวาว่าด้วยการห้ามใช้แก๊สทำให้สลบ แก๊สพิษหรือแก๊สอื่น และการใช้วิธีการทางแบคทีเรียในยามสงคราม ค.ศ.1925 นั้น มีบทลงโทษประเทศภาคีที่ละเมิดกำหนดไว้อย่างไร
พ้นสภาพประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
ทำการคว่ำบาตรทางการค้ากับประเทศที่ละเมิด
ตัดขาดความช่วยเหลือกับประเทศที่ละเมิด
ไม่มีบทลงโทษ

3. สารในข้อใดไม่จัดอยู่ในสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร
สารควบคุมการจลาจล
ทอกซิน
สารพุพอง
สารโลหิต

4. ผู้รับผิดชอบการป้องกัน นชค.ของหน่วย การป้องกันและลดอันตรายจากการโจมตีด้วยอาวุธ นชค. คือ
ผบ.หน่วย ระดับกองพันขึ้นไป
ผบ.หน่วย ระดับกรมขึ้นไป
ผบ.หน่วย ระดับกองพลขึ้นไป
ผบ.หน่วย ทุกระดับ

ผลคะแนน =