Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาขนส่งทหารบก

1. หากเครื่องมือขนส่งของกองทัพมีไม่เพียงพอ ต้องใช้บริการของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสริมขีดความสามารถ หน่วยใดเป็นหน่วยควบคุมและประสานงานการใช้บริการของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
กองส่งกำลังบำรุง
กองจัดการเคลื่อนย้าย
กองยานพาหนะ
กองจัดหา

2. หากกองร้อยบินกองพลต้องการรับการสนับสนุนโดยตรงทางการซ่อมบำรุงขั้น 3 และขั้น 4 สามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยใด
แผนกส่งกำลัง บ. ทบ.
กองการบิน ขส.ทบ.
พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.
ศูนย์การบินทหารบก

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายด้วยรถไฟ
ยามปกติ ขส.ทบ. เป็นผู้ดำเนินการ
เมื่อมีความต้องการขนส่งซึ่งต้องใช้รถไฟ เมื่อพิจารณาเห็นเป็นสมควรจัดรถไฟขบวนพิเศษได้โดย ขส.ทบ. เป็นผู้ปฏิบัติ
ขส.ทบ. หรือตัวแทนจะประสานงานโดยตรงต่อการรถไฟฯ ในเรื่องจำนวนรถจัดให้ได้ตามเส้นทาง กำหนดเวลา โดยบอกเป็นหมายเลขขบวนหรืออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน
ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติให้เคลื่อนย้ายด้วยขบวนพิเศษ

4. ท่าเรือใดต่อไปนี้เป็นท่าเรือพาณิชย์
ท่าเรือแหลมเทียน
ท่าเรือทุ่งโปร่ง
การท่าเรือสัตหีบ
ท่าเรือกรุงเทพฯ

ผลคะแนน =