Get Adobe Flash player
 
พลตรี พร   ภิเศก
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

CGSC_QR Code

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบวิชาแพทย์ทหารบก

1. ข้อใดคือโรงพยาบาลในระดับกองทัพบก
โรงพยาบาลสุรนารี
โรงพยาบาลนเรศวร
โรงพยาบาลวชิราวุธ
โรงพยาบาล รร.จปร.

2. หน่วยใดของกรมแพทย์ทหารบกที่ฝากการบังคับบัญชาไว้
ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต.
หน่วยเวชกรรมป้องกันกองทัพบก
โรงเรียนเสนารักษ์
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับกรมแพทย์ทหารบก
ดำเนินการฝึกศึกษาให้กับกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ตามนโยบายที่ได้รับมอบ รวมทั้งจัดทำตำรา แบบฝึก และเครื่องช่วยฝึก
มอบหมายให้ ยศ.ทบ. เป็นผู้กำหนดหลักนิยม และจัดทำตำราตลอดจนการฝึกศึกษาของเหล่า ทหารแพทย์
ดำเนินการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการกลาโหม ยกเว้นบุคคลพลเรือน
เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพบก

4. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายส่งกลับ
นโยบายการส่งกลับ คือ การกำหนดห้วงระยะเวลาสูงสุด (เป็นวัน) ให้กับหน่วยรักษาพยาบาลต่าง ๆ ในยุทธบริเวณ ว่าจะรับผู้ป่วยเจ็บ รักษาไว้ได้นานเท่าใด ซึ่งผู้ป่วยเหล่านั้นจะต้องอยู่ในหน่วยแพทย์ ให้ครบตามระยะเวลานี้ นโยบายส่งกลับได้กำหนดไว้
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้กำหนดนโยบายส่งกลับให้กับกองทัพบกในระดับกองทัพบก
หากผู้ป่วยคนใดที่แพทย์พิจารณาแล้วว่า ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตามนโยบายการส่งกลับที่กำหนดไว้ จะต้องรีบส่งกลับต่อไป หลังจากที่ได้ให้การรักษาเพิ่มเติมที่จำเป็นแล้ว
การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในสนามใช้วิธีผสมผสานเครื่องมือที่มีอยู่เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางยุทธวิธีและสภาพแวดล้อมของลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเครื่องมือการส่งกลับที่พึงประสงค์ที่สุดคือ รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)

ผลคะแนน =