พงษาวดารยุทธศิลปะ  ภาค 1.   222

    พงษาวดารยุทธศิลปะ  ภาค 2.    

พงษาวดารยุทธศิลปะ   ภาค 3.   

พิธีไหว้ครู นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 (12 ตุลาคม 2560 )

 

 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.60 รร.สธ.ทบ. ทำพิธีเปิดการศึกษาของ นทน.หลักสูตรหลักประจำ     ชุดที่ 96 ณ ห้องจักรพงษ์ รร.สธ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 95 ศึกษาดูงาน บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) และ ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ณ สถานตากอากาศบางปู อ.บางปู จ.สมุทรปราการ ( 7 ก.ย.60)

 

 

ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 95 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก (30-2 ก.ย.60 )

 

 

 

 >>>>>>> ดูภาพทั้งหมด คลิก <<<<<<<

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


 

ขอบเขตและเนื้อหาหลักสูตร 

การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ 

สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.) 

จุดเด่น     : หลักสูตรแรกของกองทัพบกด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร 

                  ปัจจุบันเป็น รุ่นที่ ๑๑

                : เข้าใจการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทด้านความมั่นคงในปัจจุบัน 

               : วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสงครามการก่อการร้ายระดับโลก ระดับภูมิภาค 

                  และระดับชาติกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

               : นำองค์ความรู้เรื่องการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบมากำหนดนโยบายแก้ปัญหา 

                  การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ 

โอกาส     : พัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดับผู้กำหนดนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและ 

                  การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ     

               : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย 

               : สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ (เครือข่าย พรส.) 

               : ร่วมสร้างสรรค์ “องค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบรูปแบบใหม่ 

คุณสมบัติ  : ข้าราชการทหาร ตำรวจ ระดับ ผอ.กอง (พ.อ./พ.ต.อ. (พิเศษ) )  ข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ 

                     หรือเทียบเท่า, สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

                : จำนวน ๓๐ นาย (เน้นคุณภาพ) 

ระยะเวลา : ๑๑ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สัปดาห์ละ  ๒ วัน เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์) 

                : สอบสัมภาษณ์วันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘๐๐  เฉพาะข้าราชการพลเรือน, สื่อมวลชน 

                  และภาคเอกชน    

**************************** 

พันเอก เจน   สุขศรีทอง  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ – ๗๖๔ ๔๓๖๔  

                              ที่ทำงานโทรศัพท์/โทรสาร   ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๐๘   โทรศัพท์ทหาร  ๘๘๘๓๔      

 


 หลักสูตรหลักประจำ

วิทยุุราชการทหาร สอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) สำหรับผู้ที่จะสมัครหลักสูตร              หลักประจำชุดที่ 97 (ต.ค. 61)   >>>ดาวน์โหลด<<<

วิชาสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96  >>>ดาวน์โหลด<<<

ตำราสำหรับอ่านสอบเข้ารับการศึกษา (10 เล่มพราง) >>> ดาวน์โหลด <<<


 หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขั้นที่ 2, 3 15-18 พ.ย.60  >>>ดาวน์โหลด<<<

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ 4 พ.ย.60  >>>ดาวน์โหลด<<<

ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษานายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 38

-   คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา   >>>ดาวน์โหลด<<<
-   กำหนดการปฏิบัติ   >>>ดาวน์โหลด<<<
-   ใบสมัคร  >>>ดาวน์โหลด<<<  


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา)

ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                                         (ความมั่นคงศึกษา) รุ่นที่ 33>>>>>>คลิกเพื่อดูบัญชีรายชื่อ<<<<<

 หมายเหตุ   -  ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ นศ.ศศ.ม.(ความมั่นคงศึกษา) รุ่นที่ 33 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60

  -  พร้อมเวลา 08.30 น.  ณ ห้องเรียนรวม  2 ชั้น 5 อาคารเสนาธิปัตย์ รร.สธ.ทบ.

  -  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

รายชื่อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. (ความมั่นตงศึกษา) ปี พ.ศ. 2533 - 2559 >>> Link <<<

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ศศ.ม.                      (ความมั่นตงศึกษา) ปี พ.ศ. 2552 - 2559 >>> Link <<<


ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ >>> คลิกเพื่อดูรายชื่อ<<<<<


ประกาศ  รับสมครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการใน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 3 อัตรา  >>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<


 ะกาศ รร.สธ.ทบ. เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ   >>>ดาวน์โหลด<<<


  ะกาศ รร.สธ.ทบ. เรื่อง ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2560  >>>ดาวน์โหลด<<<


 

  ข่าวเปิดสอบงานราชการ