Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Wednesday, July 17, 2019

บทความ

เนื่องในวันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 110 รร.สธ.ทบ. จึงได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

เนื่องในวันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 110 รร.สธ.ทบ. จึงได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ

เนื่องในวันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 110 รร.สธ.ทบ. จึงได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ผู้ทรงก่อตั้งหน่วย โดยมีศิษย์เก่าซึ่งเป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศ และระดับกองทัพ รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชาให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานและร่วมทำการวางพานพุ่มเพื่อแสดงการสักการะต่อพระอนุสาวรีย์ พระบิดาผู้ให้กำเนิด รร.สธ.ทบ. ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ในเวลา 0730 โดยประมาณได้รับความกรุณาจากท่าน พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานเปิดป้ายห้อง "เสนา Server" ภายในห้องเสนาสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากภัยคุกคามสารสนเทศพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของ รร.สธ.ทบ. และจึงเข้าสู่ห้องจักรพงษ์ เพื่อร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและกรุณาเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ (ปลัด กห ) พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี (ผบ.ทสส.) และ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ.) หลังจากนั้นกรุณาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รร.สธ.ทบ. ด้วยความสนใจพร้อมทั้งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ ผบ.รร.สธ.ทบ. และคณะอาจารย์ ในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นสมกับความเป็นตักศิลาของกองทัพบกโดยแท้จริง

Print
223 Rate this article:
No rating

x


Copyright 2019 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top