Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. คลังตำรา
 6. ข่าวสาร
 7. วีดิทัศน์
 8. ติดต่อเรา
Monday, March 8, 2021

บทความ

บทความผู้ที่ได้รับรางวัล Major Ken Webb Annual Writing Award พ.ต.ไพฑูรย์ สุกใส นทน.หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97
admin bi

บทความผู้ที่ได้รับรางวัล Major Ken Webb Annual Writing Award พ.ต.ไพฑูรย์ สุกใส นทน.หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97

ความสัมพันธ์ ไทย - สหรัฐฯ : ไกลตา แต่ ใกล้ใจ
             “Great and Good Friends”… คำขึ้นต้นจดหมายที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเขียนกราบบังคมทูลพระกรุณาพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่มีโอกาสได้พบกัน แต่จุดเริ่มต้นของมิตรภาพก็ได้เกิดขึ้นจากข้อความในจดหมาย ที่ต่างฝ่ายตั้งใจสื่อถึงกันด้วยความจริงใจ สำหรับบทความที่ผู้เขียนตั้งใจสื่อสารกับผู้อ่านในที่นี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจเต็มในการพิจารณาว่าจะตีตก หรือเห็นควรว่าบทความนี้มีประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งแล้ว ผู้เขียนมิอาจทราบได้ว่าในอนาคตบทความนี้จะปรากฏสู่สายตาผู้ใดบ้าง แต่สิ่งที่ผู้เขียนคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง คือความรู้สึกที่ดีต่อความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ของทุกคนหลังจากที่ได้อ่านบทความนี้ ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องราวอันน่าประทับใจอีกหลายประการ ที่จะมีส่วนจรรโลงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในโอกาสต่อไป
              ก่อนอื่นผู้เขียนขอกล่าวถึงเหตุผลและแรงบันดาลใจในการเขียนบทความนี้ คือผู้เขียนไม่สามารถละทิ้งโอกาสครั้งสำคัญที่ผู้ช่วยทูตทหารบกสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้กรุณาหยิบยื่นให้ผู้เขียน ในการบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและสวยงามระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่มิตรสหายชาวอเมริกันมอบให้ผู้เขียน เมื่อครั้งที่ผู้เขียนไปศึกษาวิชาทหารบนแผ่นดินสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ค.ศ.๒๐๑๔) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งของชีวิตผู้เขียนการติดต่อครั้งแรก
               ตั้งแต่ สตีเฟน วิลเลียม นักเดินเรือชาวอเมริกันได้เดินทางมาเทียบเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๖๑ (ค.ศ.๑๘๑๘) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) และได้นำจดหมายจากพระยาสุริยวงศ์ มนตรี (ดิส บุนนาค) กลับไปมอบให้ประธานาธิบดี เจมส์ มอนโรว (ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ ๕) เหตุการณ์นั้นนับเป็นการติดต่อกันครั้งแรกระหว่างสยามกับสหรัฐฯ จนนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ (Treaty of Amity and Commerce) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๓๗๖ (ค.ศ.๑๘๓๓) ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) และประธานาธิบดี แอนดรูว์ แจ็กสัน (ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ ๗)01 ซึ่งปัจจุบันสนธิสัญญาต้นฉบับที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๑๘๐ ปี ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี และการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างกันครั้งนั้น ทำให้ไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภาคพื้นทวีปเอเชีย


1 American and South Pacific Affairs, ข้อมูลความสัมพันธ์ทางการทูต: เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ[ออนไลน์], 16 กรกฎาคม 2561. แหล่งที่มา http://www.mfa.go.th/aspa/th/relation/8532/91604

Print
211 Rate this article:
5.0

Documents to download

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top