Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Sunday, August 9, 2020

บทความ

SuperUser Account

นายกรัฐมนตรี เปิดเผย มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย


นายกรัฐมนตรี เปิดเผย มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า ขณะนี้มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งจากการพบปะกับนายแองเจลิโอ อัลฟาโน รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี ซึ่งการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากสหภาพยุโรปมีมติกลับมาติดต่อทางการเมืองกับไทยทุกระดับ นายแองเจลิโอ ได้กล่าวชื่นชมว่า ...
ผู้สื่อข่าว : เพชรทัยเกิดโชติ
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์แก้วกา
หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Print
378 Rate this article:
No rating

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top