Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Thursday, January 23, 2020

บทความ

SuperUser Account

จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6  ข้อ ของนายกรัฐมนตรี  ยอดรวม 170,785 คน


การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ศูนย์ มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 170,785 คน ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น 171 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพล จำนวน 152 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเรือ จำนวน 70 คน มีประชาชนร่วมตอบคำถาม 4+6 ข้อ ...
ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์วังระหา
ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎสิทธิคง
หน่วยงาน : สวท.ขอนแก่น

Print
406 Rate this article:
2.5

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top